Vul het inschrijfformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Schrijf je in

Klachtenregeling

Wij proberen er altijd voor te zorgen dat je bij ons een professionele, persoonlijke en eerlijke behandeling krijgt. Toch kan het een keer voorkomen dat je vindt dat je niet goed bent geïnformeerd of behandeld. Loop niet te lang met deze onvrede rond. Wij waarderen jouw mening en proberen dan ook altijd samen op zoek te gaan naar een passende oplossing.

Wij proberen er altijd voor te zorgen dat je bij ons een professionele, persoonlijke en eerlijke behandeling krijgt. Toch kan het een keer voorkomen dat je vindt dat je niet goed bent geïnformeerd of behandeld. Loop niet te lang met deze onvrede rond. Wij waarderen jouw mening en proberen dan ook altijd samen op zoek te gaan naar een passende oplossing.

Klachtenformulier

Dus heb je een op- of aanmerking over onze praktijk? Laat het dan aan ons weten via ons klachtenformulier. Deze ligt in al onze praktijken. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Met jouw mening kunnen we de kwaliteit van onze zorg continu verbeteren.

Advies van het TIP

Wij nemen ieder probleem serieus. Mocht je toch vinden dat wij niet genoeg met jouw klacht hebben gedaan, kun je telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900-2025012, €0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van je orthodontist, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling verschilt per situatie. De TIP-medewerker kan je verder adviseren. TIP raadt soms aan je probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling

Als je besluit je probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kun je gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling voor cliënten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan tussen jou en je orthodontist bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van je klacht, resulterend in een uitspraak.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenregeling kun je opvragen via de site van de KNMT. Of schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van je wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kan je deze ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.